Wij voelen ons vereerd

Wij voelen ons vereerd dat u het vertrouwen in ons stelt en uw keuze heeft gemaakt om uw kind bij kinderdagverblijf ’t Kindje te plaatsen.
Dit is een nieuwe stap in het leven van u en uw kind. Intussen hebben wij kennis met u gemaakt en heeft u de sfeer bij ons kunnen proeven. Tijdens het intakegesprek zijn een aantal praktische zaken aan de orde geweest. Via onze website vindt u onze informatie over de gang van zaken. Tevens geeft het de service weer, welke wij bieden en de regels die wij hanteren. Meer informatie over onze visie staat in ons pedagogisch beleidsplan. Hierin leggen we uit welke keuzes wij hebben gemaakt en hoe en waarom wij zijn gekomen tot onze specifieke werkwijze. Op aanvraag kunt u inzage krijgen in ons pedagogische beleidsplan.

Eventuele vragen beantwoorden wij graag bij het brengen of halen van uw kind. Tevens kunt u ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 6:30 – 17:00. Is uw vraag van dien aard dat er een uitgebreid gesprek moet plaatsvinden, dan zien wij dat gesprek gaarne tegemoet.
Namens het team van ’ t Kindje wens ik u en uw kind een hele fijne tijd toe op ons kinderdagverblijf.