Wenperiode

Als uw kind voor het eerst naar ons kinderdagverblijf komt, hanteren wij een wenperiode van maximaal 2 weken. Dit omdat het voor zowel u als uw kind een hele verandering is. Voor u als ouder/verzorger zal het ook even wennen zijn om uw kind bij (nog) vreemde leidsters achter te laten. Langzaam opbouwen is volgens ons de beste methode, zodat elk kind in haar of zijn eigen tempo kan wennen.
De eerste paar dagen blijft u minimaal een kwartier met uw kind op de groep. Hierna gaat u weg en komt u uw kind twee uur later weer ophalen. De dagen daarna laat u uw kind direct achter bij desbetreffende leidster en haalt u het kind na twee uur op. Na deze korte dagen op het kinderdagverblijf wordt besproken hoe uw kind reageert op de wenperiode en aan de hand hiervan wordt de periode voortgezet. Uiteraard kunt u gedurende de wenperiode altijd bellen als u graag wilt weten hoe het met uw kind gaat.
Bij kinderdagverblijf ’t Kindje worden de kinderen over het algemeen per leeftijd ingedeeld in de desbetreffende groep. Als uw kind de leeftijd heeft en toe is aan een volgende groep bespreken wij dit met u in een overgangsgesprek. In dit gesprek evalueren wij de ‘oude’ groep en vertellen wij u over de nieuwe groep. De overgang naar de volgende groep kan een spannende gebeurtenis zijn. Daarom spreken de vaste leidsters van de twee groepen samen met u een wenrooster af. Het kind gaat voor enkele uren van de dag wennen op de andere groep. Uw kind wordt zo stap voor stap door de vertrouwde leidster begeleidt naar de volgende groep.