Is uw kind ziek?

Als uw kind ziek is, belt u ons in dat geval zo spoedig mogelijk. Wij verwachten dat u uw kind thuis houdt. Wij kunnen uw kind namelijk niet de extra zorg geven die het nodig heeft. Bovendien kan een besmettelijke ziekte ook een gevaar vormen voor anderen (bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen en jonge baby’s). Wanneer uw kind weer beter is, horen wij dat graag.
Heerst er een besmettelijke ziekte, dan geven wij dat aan. Bij de meeste besmettelijke ziektes moet u uw kind thuis houden om te voorkomen dat andere kinderen ook besmet worden. Ziektes zoals waterpokken e.d. behoren tot de besmettelijke ziektes, alleen geldt bij deze ziekte een incubatietijd (besmettingsperiode) van twee weken voor en twee weken erna. Uw kind kan dus al eerder besmet zijn of later besmet raken. In overleg met u bespreken wij wat te doen. Tevens raadplegen wij in onzekere gevallen Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.).
Koorts is een normale reactie van het lichaam op een infectie met virussen of bacteriën. Koorts helpt de infectie te bestrijden. Koorts kan op de volgende manieren worden gemeten, oraal, axillair (onder de oksel), oor en rectaal (via de anus). Rectaal geeft de beste meeting weer. Daar wij met meerdere kinderen te maken hebben, kiezen wij voor de axillaire meeting.

Dit uit voorzorg, daar bij de rectale meeting andere eventuele besmettingen overgebracht kunnen worden. Uit voorzorg dient u uw kind, ingeval van koorts (38.5 graden en hoger) op te halen. Bij kinderen jonger dan drie jaar dient uw kind door een kinderarts onderzocht te worden. In overleg met u besluiten wij wat te doen. Dit geldt ook voor diarree en uitslag. Deze kunnen namelijk besmettelijk zijn.
Indien uw kind hoofdluis heeft, hoort u dit aan ons door te geven en uw kind thuis te houden. Dit vanwege het grote ‘besmettingsgevaar’. Als uw kind hoofdluis vrij is, kan uw kind weer komen.
Er worden door ons personeel geen medicijnen verstrekt zonder doktersvoorschrift. Dit geldt ook voor koortsverlagende middelen. Wanneer het wel een doktersvoorschrift betreft, kan dit alleen wanneer de wijze van toedienen duidelijk en helder is. De directeur beslist in voorkomende gevallen hierover.
Zowel de directeur als de leidsters hebben een EHBO-cursus gevolgd. In sommige gevallen kan het echter noodzakelijk zijn direct medische hulp in te roepen. U wordt in dit geval direct op de hoogte gesteld. In geval van een ernstig ongeval wordt uw kind door ons direct naar de Spoedeisende Hulp gebracht en nemen wij direct contact met u op om daar naar toe te komen.