Jaarovereenkomst

Bij het inschrijven van uw kind gaat u een jaarovereenkomst aan. Het opvangjaar start in oktober en loopt door tot en met volgend jaar oktober.
In geval van tussentijdse opzegging van de jaarovereenkomst, dient u dit schriftelijk 1 maand van te voren aan te geven. Dit geldt ook voor verandering in keuze m.b.t hele of halve dagopvang. Indien u dit niet tijdig doorgeeft dan wordt uw deposito ingehouden. Wij vragen van u om hiermee rekening te houden. In geval van bijzondere situaties valt dit altijd te bespreken.

U betaalt maandelijkse opvangkosten, éénmalige materiaal- en inschrijvingskosten en een deposito. Dit geldt voor een jaar. De maandelijkse opvangkosten betaalt u vooruit, uiterlijk de 30e van de maand. Houdt u er rekening mee dat u doorbetaald, ook in geval van vakantie. Verzuimt u op tijd te betalen dan dient u een boete van 50 srd per week te betalen. Indien u binnen drie maanden uw betalingen niet heeft voldaan, zijn wij genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.
U bent verplicht de maandelijkse opvangkosten over te maken op de bankrekeningen DSB 77.69.261 (srd rekening) of DSB 77.69.334 (euro rekening) te name van ‘t Kindje. De eenmalige kosten zoals materiaal geld, inschrijfgeld en deposito dient u over te maken op rekening nummer DSB 60.90.613 (srd rekening) te name van M. Kersout.
Houdt u er rekening mee dat naast de maandelijkse opvangkosten wij u ook om incidentele bijdrage kunnen vragen voor uitstapjes en extra activiteiten.