Huisregels

Om het verblijf van uw kind zo plezierig en veilig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij een aantal huisregels:

1. Doe uw kind geen sieraden om naar ‘t Kindje. Deze kunnen ingeslikt worden of kwijtraken. ’t Kindje is hiervoor niet verantwoordelijk.
2. Wij hebben genoeg speelgoed, dus uw kind hoeft geen speelgoed van huis mee te nemen. Dit voorkomt gevecht onderling tussen de kinderen.
3. De groepen mogen niet met schoeisel worden betreden. Het personeel draagt binnenslippers. Ouders kunnen gebruik maken van hoesjes voor de schoeisel of kunnen op blote voeten het kinderdagverblijf betreden.
4. ’ t Kindje bemiddelt niet tussen geschillen met ouders en leidsters, ingeval de ouders de leidsters buiten werktijd als oppas vragen.
5. Veel ouders vinden het leuk om bepaalde momenten van hun kind vast te leggen door te filmen en te fotograferen. Dit mag in overleg met de directeur. De opnames mogen echter alleen voor eigen gebruik worden gemaakt en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Ouders dienen aan te geven of hun kind door derden of door het personeel mag worden gefilmd en/of gefotografeerd. Films en foto’s die gemaakt worden door personeel van ’t Kindje zijn uitsluitend voor intern gebruik. Zoals voor het nieuwskrantje etc.Indien er een fotograaf wordt ingehuurd voor bijvoorbeeld het vastleggen van feestelijke activiteiten, dan stellen wij u van te voren op de hoogte. Als u bezwaar heeft, dient u dit aan te geven aan de directeur. Wij zullen erop toezien dat uw kind dan niet wordt gefotografeerd.
6. Indien u de babygroep betreedt, dient u eerst uw handen te wassen of te desinfecteren. Dit kan door gebruik te maken van de geplaatste hand sanitizer in de gang.
7. Indien uw medicijnen gebruikt, dan dient u eerst een medicatieformulier in te vullen. Deze is te verkrijgen bij de desbetreffende leidster.
8. U dient uw kind op tijd te brengen (inlooptijd 06:30 – 09:00) en af te halen om uiterlijk 17:00. Indien u niet op tijd uw kind afhaalt dan geldt er een boete van 30 srd per kwartier dat u te laat bent.
9. U dient door te geven aan de directie of leidster door wie uw kind wordt afgehaald.
10. U dient te bellen als uw kind afwezig is.
11. Uw betaling geschiedt vooruit en wel de 1ste van de maand. Indien u dit overschrijdt is er een boete van 50 srd per week.