Het Personeel

Het voltallige personeel van ’t Kindje werkt met vol overgave en met een diploma op zak dagelijks met de kinderen. De leidsters hebben bij Stichting Tana of Stichting Klimop de opleiding crèchepeuterleidster gevolgd. Beide stichtingen verzorgen diverse opleidingen gericht op de kinderopvang.
Omdat leren nooit ophoudt en dit het werk alleen maar ten goede komt, biedt ’t Kindje de leidsters de mogelijkheid om bepaalde cursussen te volgen. Te denken valt aan een EHBO-cursus, communicatietrainingen, sociaal vaardigheidstrainingen etc.

De directeur heeft de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening gevolgd en afgerond. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij verschillende kinderdagverblijven, startte zij vorig jaar haar eigen kinderdagopvang. De directeur is de eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het kinderdagverblijf en het te voeren beleid. Daarnaast waakt zij dat de visie van ’t Kindje door al het personeel wordt uitgedragen binnen de werkzaamheden. De directeur werkt ook regelmatig mee in één van de groepen.

Per groep is, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, een verschillend aantal leidsters aanwezig, die afwisselend werken. Wij werken met de Early Childhood Development standaarden, waar geldt dat op de babygroep 1 leidster voor 4 baby’s moet kunnen zorgen (1 op 4), voor de dreumesgroep geldt 1 leidster met 6 kinderen (1 op 6) en voor de peutergroep geldt 1 leidster met 12 kinderen (1 op 12).
Naast de vaste leidsters draaien ook stagiaires bij ons mee. Dit doen wij om hen in staat te stellen ervaring op te doen. De stagiaires zijn nog in opleiding en worden alleen ingezet als boventallig personeel. Zij werken dus nooit in plaats van onze leidsters. In ons kinderdagverblijf staat op het memobord aangegeven wie op welke groep werkt. Zo weet u altijd bij wie u terecht kunt als u een vraag heeft of als u wilt weten hoe het overdag met uw kind is gegaan.
De respectvolle manier waarop de leidsters met elkaar omgaan, is bepalend voor de goede sfeer. Wij beseffen dat wij door een goed voorbeeld te geven, de ontwikkeling van uw kind kunnen bevorderen. Daar onze leidsters nauw betrokken zijn bij de opvoeding van uw kind, overleggen wij graag met u over de behoeften en de belevingswereld van uw kind.

Personeel 't Kindje