't Kindje Nieuws

Psychomotorische Therapie

braderie 8_800x304

Meestal gaat de groei en ontwikkeling van kinderen van zelf en hoef je als ouder of opvoeder enkel bij momenten wat bij te sturen. Er zijn ook kinderen bij wie die ontwikkeling niet als vanzelf verloopt. Er is dan meer bijsturing nodig of soms extra stimulering in een specifieke richting.
Ik ben psychomotorisch therapeute en werk met ouders en kinderen met sociaal emotionele en/of psychiatrische problematiek. Als ouders, familieleden, crècheleidsters of leerkrachten zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind of het vermoeden hebben dat het niet goed gaat met het kind kan ik het betreffende kind observeren en kijken naar de wijze waarop het kind speelt, zich beweegt in de ruimte, contact maakt, zich concentreert, fantaseert, omgaat met frustraties en interactie aangaat met zijn of haar omgeving.
Die observatie, met daarbij de informatie van ouders en/of anderen die veel met het kind omgaan, geven zicht op mogelijke problematiek of op een lastige fase waar het kind door heen gaat en waardoor er symptomen zichtbaar zijn die van invloed zijn op de ontwikkeling.
Psychomotorische therapie is een therapie waarbij bewegen, spelen en lichaamsbeleving het uitgangspunt en middel van werken zijn. Deze werkwijze sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Kinderen vinden het leuk om te bewegen en te spelen. Door middel van spel en beweging worden binnen de psychomotorische therapie “werkvormen” gekozen die een bijdrage leveren aan een positieve ontwikkeling van het kind of aan een passende en gewenste gedragsverandering.
Gedacht kan worden aan kinderen:

  • die weinig contact maken met de personen om hen heen en met hun omgeving.
  • die overmatig druk bewegen en onvoorspelbaar zijn in hun spel.
  • die overmatig boos worden en agressie laten zien.
  • die extreem angstig zijn.

Of u bent als ouder gewoon ongerust en bang dat er iets niet goed is met het gedrag en de ontwikkeling van uw kind. Het best spreekt u eerst met de crècheleidsters of zij opvallend gedrag zien. Vervolgens kunt u altijd contact opnemen met mij en hoop ik u, aan de hand van uw informatie en mijn eigen observatie, gerust te kunnen stellen of; tips, adviezen of een behandeling aan te bieden waarmee de ontwikkeling van uw kind gestimuleerd wordt.

Ik werk in een ruimte van het revalidatiecentrum aan de Margarethalaan en te bereiken op onderstaand telefoonnummer of E-mailadres:
Tel: 08736698of E-mail: carolienmarlet@hotmail.com