Dagindeling

Bij kinderdagverblijf ‘t Kindje werken wij volgens een bepaald dagritme. Op deze manier zorgen de leidsters er voor dat de kinderen op tijd eten, drinken, plassen, verschoond worden en slapen en dat er ook voldoende tijd overblijft voor vrij spel en gerichte groepsactiviteiten.
Voor de jongste baby’s houden wij ons zoveel mogelijk aan het zelfde ritme als die van thuis. Zeker als het om fles-en slaaptijden gaat. Als de baby wat ouder wordt en overgaat op vaste voeding, laten wij het langzaam wennen aan het dagritme zoals wij dit bij de dreumes- en peutergroepen hanteren.

Schema dagindeling:

06:30 – 09:00 Inloop van de kinderen. Iedereen wordt in de dreumesgroep opgevangen. Voor de ouders is er tijd voor een gesprekje. De kinderen kunnen vrij spelen. *
8:00 u De baby’s gaan naar hun groep
08:50 – 09:00 De peuters gaan naar hun groep
09:00 – 09:15 Verschonen, plassen en handen wassen
09:15 – 09:30 In de kring of aan tafel. Gelegenheid voor een praatje, boekje voorlezen of een liedje te zingen. Het volkslied wordt gezongen
09:30 – 10:00 Ontbijt
10:00 – 10:30 Dreumesen die er behoefte aan hebben, gaan slapen. De overige kinderen gaan vrij spelen (binnen of buiten) of een gerichte activiteit doen
10:30 – 10:45 Verschonen, plassen en handen wassen
10:45 – 11:00 Drinken/ fruit/yoghurt
11:00 – 11:30 Gerichte activiteit
11:30 – 12:00 Vrij spelen (binnen of buiten)
12:00 – 12:15 Verschonen, plassen en handen wassen
12:15 – 12:30 Afsluiting van de ochtend in de kring/tafel
12:30 – 13:00 Kinderen worden gebaad
13:00 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:00 Slapen
15:00 – 15:15 Verschonen, plassen en handen wassen
15:15 – 15:30 Iets drinken en eten
15:30 – 16:00 Vrij spelen of een gerichte activiteit
16:00 – 17:00 Vrij spelen totdat de kinderen worden opgehaald. Voor de ouders is er gelegenheid voor een praatje met de leidsters
*vrij spelen houdt in dat de kinderen een eigen keus hebben over spelmateriaal.