Contact met ouders

Om uw kind optimale opvang te kunnen bieden, vinden wij een goed contact met u als ouder/verzorger erg belangrijk. Op de volgende manieren proberen wij dat zo goed mogelijk te laten verlopen:

Gesprekken
Bij het brengen en afhalen van uw kind, maken wij graag tijd vrij voor een gesprekje. De dagelijkse gang van zaken kunnen belicht worden en u kunt terecht voor eventuele vragen. Na een periode van een maand wordt er een afspraak met u gemaakt, waarbij u de gelegenheid krijgt om bepaalde zaken te bespreken wat u tijdens de dagelijkse gesprekken niet hebt kunnen bespreken. Kortom, het samen van gedachten wisselen over uw en onze ervaringen. Twee keer per jaar gaan we uitgebreider met u na over het verloop van de ontwikkeling van uw kind.

Schriftje
Om de communicatie goed te laten verlopen, hebben we naast de gesprekken ook een overdracht via een schriftje. Het schriftje is speciaal voor de babygroep bestemd. Dit vanwege het feit dat het hier gaat om de jongere kinderen, bij wie het van belang is dat er ook een schriftelijke overdracht plaatsvindt. Zo houden wij ouders van deze doelgroep op de hoogte hoe laat hun kind heeft gegeten, heeft het gepoept, hoe lang uw baby heeft geslapen etc.

Informatiebord
Op ons informatiebord hangen foto’s van het personeel, wie op welke groep werkt. Tevens vindt u actuele informatie over bijvoorbeeld een uitstapje, ouderavond etc.

Email
Indien u beschikt over een e-mailadres is het van belang dat u dit opgeeft aan ons. Via mail wordt u op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen binnen het kinderdagverblijf. U kunt ook via de mail contact opnemen, ingeval van vragen etc.

Nieuwskrantje
Het nieuwskrantje wordt uitgebracht naar gelang de gebeurtenissen bij ‘t Kindje, nieuwtjes van het kinderdagverblijf en van uw kind. Tevens vinden wij het ook leuk als u een stukje schrijft. Wilt u een meer structurele bijdrage leveren, dan kunt u contact opnemen met de directeur.

Ouderraad
Binnen het kinderdagverblijf bestaat de mogelijkheid om een ouderraad te vormen. De raad bestaat uit minimaal 6 personen en vergadert minimaal een keer per zes weken. Tijdens de vergadering is de directeur ook aanwezig, zodat zoveel mogelijk informatie uitgewisseld kan worden. De raad heeft geen beslissingsbevoegdheid over het beleid van het kinderdagverblijf ’t Kindje, maar geeft wel haar mening en advies. De beslissingsbevoegdheid blijft in handen van de directeur. Individuele klachten/problemen van of met uw kind worden niet door de ouderraad behandeld. Daarvoor kunt u terecht bij de directeur. Mocht u belangstelling hebben om ouderraadslid te worden, dan kunt u contact opnemen met de directeur. Meer informatie over de ouderraad en de ouderavonden kunt u lezen in ons pedagogisch beleidsplan.