't Kindje Nieuws

24-hour-kindergarden

Ik ben psychomotorisch therapeute en werk met ouders en kinderen met sociaal emotionele en/of psychiatrische problematiek. Als ouders, familieleden, crècheleidsters of leerkrachten zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind of het vermoeden hebben dat het niet goed gaat met het kind kan ik het betreffende kind observeren en kijken naar de wijze waarop het kind speelt, zich beweegt in de ruimte, contact maakt, zich concentreert, fantaseert, omgaat met frustraties en interactie aangaat met zijn of haar omgeving.
Die observatie, met daarbij de informatie van ouders en/of anderen die veel met het kind omgaan, geven zicht op mogelijke problematiek of op een lastige fase waar het kind door heen gaat en waardoor er symptomen zichtbaar zijn die van invloed zijn op de ontwikkeling.

Read more

Regelmatige samenwerking

971249_642351925812533_376757568_n

Kdv ’t Kindje gaat regelmatig een samenwerking aan met verschillende instanties, personen etc. Te denken valt aan JTV (Jeugd tandverzorging), Mevr. Meyer (dansjuf), Mevr. Maureen (zwemjuf).
Gedurende deze samenwerking berust de verantwoordelijkheid aan deze tussenpersonen.

Read more

Zwemles Parima

1975215_642892125758513_940373365_n

Elke woensdag worden er zwemlessen verzorgd bij Parima. Deze lessen gelden voor de peuters. De peuters worden tegen 10.00u door de buschauffeur van de zwemjuf opgehaald. De peuters worden door 2 juffen van het kdv ’t Kindje naar het zwembad begeleid. Tegen 11.30 u worden de peuters weer naar kdv ’t Kindje gebracht.

Read more

Dans workshop mevr. Meyer

1912151_636150803099312_1505998018_n

Tijdens onze 1e ouderbijeenkomst heeft mevr. Meyer een introductie gegeven omtrent een workshop gericht op dans. Enkele ouders hebben hun kinderen opgegeven. Totaal doen er 13 kinderen mee met deze workshop. Elke dinsdag wordt deze workshop verzorgd. Op 21 februari wordt de workshop afgesloten d.m.v. een presentatie.

Read more