Bijzondere activiteiten

Het jaarprogramma verschaft informatie over de maandelijkse thema’s en de verschillende activiteiten.

’t Kindje organiseert elke laatste zaterdag van de maand een knutselochtend. Wilt u uw kind hiervoor opgeven, dan kan dat via het kindje@gmail.com. Voor verdere informatie kunt u bij de directeur terecht.

Muziek heeft een positieve invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Wij besteden dan ook veel aandacht aan muziek. Zo zingen de leidsters bij de baby’s regelmatig liedjes om de kinderen bijvoorbeeld gerust te stellen. Er wordt ook gebruik gemaakt van cd’s met kinderliedjes. In de dreumes- en peutergroepen is het samen zingen een vast onderdeel van de dag. Ook wordt gezamenlijk geluisterd naar muziek en worden er allerlei speelse oefeningen op muziek gedaan. Kdv ‘t Kindje werkt samen met externen welke o.a. muziekles geven of studeren.

De feesten als Pasen, Kerst etc. worden uiteraard gevierd. Over hoe en wat informeren wij u tijdig.

Jaarlijks worden er verschillende uitstapjes georganiseerd. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

Daar de opa’s en oma’s in de meeste gezinnen een belangrijke rol spelen in het leven van de kinderen, organiseren wij een speciale dag voor hen. De opa’s en oma’s krijgen de gelegenheid te zien waar hun kleinkind speelt en wie de leidsters zijn. U wordt tijdig op de hoogte gebracht over deze opa-en-oma-dag.

 

Kinderdagverblijf ’t Kindje doet mee met het poetsprogramma van de Jeugdtandverzorging. Verder informatie hieromtrent krijgt u nog.

Kinderdagverblijf ’t Kindje heeft op veler verzoek leuke t- shirts en polo’s met het logo van ’t Kindje. Deze zijn in verschillende kleuren en maten verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u bij de directeur terecht.