't Kindje Nieuws

Regelmatige samenwerking

971249_642351925812533_376757568_n

Kdv ’t Kindje gaat regelmatig een samenwerking aan met verschillende instanties, personen etc. Te denken valt aan JTV (Jeugd tandverzorging), Mevr. Meyer (dansjuf), Mevr. Maureen (zwemjuf).
Gedurende deze samenwerking berust de verantwoordelijkheid aan deze tussenpersonen. Kdv ’T Kindje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten het kdv gebeuren.
Kdv ’t Kindje gaat deze samenwerking aan o.a. om u een dienst te bewijzen in samenwerking met derden. Deze derden zijn degene bij wie de aansprakelijkheid berust, gedurende de momenten waarbij uw kind aan hen zijn toevertrouwd .