't Kindje Nieuws

24-hour-kindergarden

Ik ben psychomotorisch therapeute en werk met ouders en kinderen met sociaal emotionele en/of psychiatrische problematiek. Als ouders, familieleden, crècheleidsters of leerkrachten zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind of het vermoeden hebben dat het niet goed gaat met het kind kan ik het betreffende kind observeren en kijken naar de wijze waarop het kind speelt, zich beweegt in de ruimte, contact maakt, zich concentreert, fantaseert, omgaat met frustraties en interactie aangaat met zijn of haar omgeving.
Die observatie, met daarbij de informatie van ouders en/of anderen die veel met het kind omgaan, geven zicht op mogelijke problematiek of op een lastige fase waar het kind door heen gaat en waardoor er symptomen zichtbaar zijn die van invloed zijn op de ontwikkeling.