't Kindje Nieuws

24-hour-kindergarden

Ik ben psychomotorisch therapeute en werk met ouders en kinderen met sociaal emotionele en/of psychiatrische problematiek. Als ouders, familieleden, crècheleidsters of leerkrachten zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind of het vermoeden hebben dat het niet goed gaat met het kind kan ik het betreffende kind observeren en kijken naar de wijze waarop het kind speelt, zich beweegt in de ruimte, contact maakt, zich concentreert, fantaseert, omgaat met frustraties en interactie aangaat met zijn of haar omgeving.
Die observatie, met daarbij de informatie van ouders en/of anderen die veel met het kind omgaan, geven zicht op mogelijke problematiek of op een lastige fase waar het kind door heen gaat en waardoor er symptomen zichtbaar zijn die van invloed zijn op de ontwikkeling.

Read more

Psychomotorische Therapie

braderie 8_800x304

Meestal gaat de groei en ontwikkeling van kinderen van zelf en hoef je als ouder of opvoeder enkel bij momenten wat bij te sturen. Er zijn ook kinderen bij wie die ontwikkeling niet als vanzelf verloopt. Er is dan meer bijsturing nodig of soms extra stimulering in een specifieke richting.

Read more

Wist u dat

IMG00621-20110518-0937

 

  • Per oktober 2020 start kdv t kindje met ouderbegeleiding. Samen met onze pedagoog worden de ouders & kinderen ondersteunt mbt de opvoeding.
  • U een bloemetje mag meesturen indien er een jarige is.
  • U de 1e van de maand uw financiële verplichting dient te voldoen. Indien u hierin verzuimt,u SRD 50, = boete dient te betalen
  • Er op de dinsdag, woensdag en vrijdag spetterdag is. Voor verdere info kunt u terecht bij de desbetreffende leidster.
Read more

Regelmatige samenwerking

971249_642351925812533_376757568_n

Kdv ’t Kindje gaat regelmatig een samenwerking aan met verschillende instanties, personen etc. Te denken valt aan JTV (Jeugd tandverzorging), Mevr. Meyer (dansjuf), Mevr. Maureen (zwemjuf).
Gedurende deze samenwerking berust de verantwoordelijkheid aan deze tussenpersonen.

Read more