#1 #2

Kinderdagverblijf ‘t Kindje

WELKOM OP ONZE WEBSITE

Babygroep

Tot deze groep behoren de kinderen vanaf 8 weken -1 jarigen, de groep bestaat maximaal uit 12 baby’s.

Dreumesgroep

Tot deze groep behoren  de 1 – 2  jarigen, de groep bestaat maximaal uit 18 dreumesen..

Peutergroep-A

Tot deze groep behoren de 2  – 3 jarigen, de groep bestaat maximaal uit 24 peuters.

Peutergroep-B

Tot deze groep behoren de 3 – 4 jarigen, de groep bestaat maximaal uit 12 peuters.

Professionele dagopvang

VROEGTIJDIG STIMULEREN VAN DE ONTWIKKELING

Kinderdagverblijf ’t Kindje biedt professionele dagopvang voor kinderen vanaf 8 weken tot vierjarigen. Er zijn drie groepen op het kinderdagverblijf: De Babygroep (8 weken -1 jarigen ) max 12 baby’s, De Dreumesgroep (1 – 2  jarigen) max 18 dreumesen en de Twee peutergroepen (2  – 3 jarigen) max 24 peuters en (3 – 4 jarigen) max 12 peuters.

Bij de groepsindeling van uw kind wordt zowel gelet op de leeftijd als op het ontwikkelingsniveau. Uiteraard is de plaatsing in een groep ook afhankelijk van de grootte van de groep. ‘t Kindje beschikt over vier ruimtes, die zodanig zijn ingericht dat elke groep een eigen ruimte heeft en zo min mogelijk wordt gestoord. Tevens hebben wij een grote tuin. Wij streven ernaar dat de kinderen zoveel mogelijk buiten spelen. Verder is er voldoende parkeergelegenheid voor de ouders en ons personeel.

LEES MEER

Nieuwsitems

Hier bent u terecht voor het laatste nieuws van 't Kindje. U krijgt de meest recente nieuwsitems te zien welke op onze nieuwspagina staan.

 

Het Personeel

Het voltallige personeel van ’t Kindje werkt met vol overgave en met een diploma op zak dagelijks met de kinderen. De leidsters hebben bij Stichting Tana of Stichting Klimop de opleiding crèchepeuterleidster gevolgd. Beide stichtingen verzorgen diverse opleidingen gericht op de kinderopvang.
Omdat leren nooit ophoudt en dit het werk alleen maar ten goede komt, biedt ’t Kindje de leidsters de mogelijkheid om bepaalde cursussen te volgen. Te denken valt aan een EHBO-cursus, communicatietrainingen, sociaal vaardigheidstrainingen etc.

De directeur heeft de HBO-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening gevolgd en afgerond. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij verschillende kinderdagverblijven, startte zij vorig jaar haar eigen kinderdagopvang. Als directeur is Marnie Kersout eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het kinderdagverblijf en het te voeren beleid. Daarnaast waakt zij dat de visie van ’t Kindje door al het personeel wordt uitgedragen binnen de werkzaamheden. De directeur werkt ook regelmatig mee in één van de groepen.

LEES MEER

Contact gegevens

Kinderdagverblijf ‘t Kindje is geopend van maandag tot en met vrijdag van
6:30u – 18:00u. Inloop van de kinderen is ’s ochtends tussen
6:30u – 9:00u. Kinderen die een halve dag komen, kunnen tussen 12:00u tot uiterlijk 13:00u worden opgehaald.

‘t Kindje
Paramaribo, Suriname

Estreliastraat 7
463875 /8847819

NEEM CONTACT MET ONS OP